Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
LÃNH SỰ

V/v sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành

 Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Lãnh sự của Bộ Ngoại giao

 Căn cứ Công văn số 5893-CV/VPTU, ngày 06-7-2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tham mưu thực hiện dịch vụ công trực tuyến dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Lãnh sự; Phiếu chuyển số 1744/PC-NC ngày 06/7/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phươngnhư sau:
Để thực hiện chủ trương phát triển Chính phủ điện tử và tăng cường hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, ngày 26 tháng 6 năm 2020 Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 2148/BNG-LS về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Lãnh sự cho 08 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao tại Cục Lãnh sự thông qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Ngoại giao (tại địa chỉ
https://dichvucong.mofa.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) và qua dịch vụ bưu chính công ích khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. Sở Ngoại vụ đăng tải các văn bản liên quan tại địa chỉ https://sngv.kontum.gov.vn/Hướng dẫn nghiệp vụ/Lãnh sự.

Xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan./.

Xem chi tiết Công văn số 2148/BNG-LS ngày 26/6/2020 của Bộ Ngoại giao tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 13/07/2020 Lượt xem : 256
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết