Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Hướng dẫn thủ tục triển khai Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Căn cứ Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Kon Tum.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 186/UBND-NC-m ngày 26 tháng 3 năm 2020 về ban hành quy trình triển khai quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại; Để đảm bảo công tác triển khai quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại theo Quyết định số 1517-QĐ/TU, Sở Ngoại vụ ban hành Công văn số 358/SNgV-LS ngày 11 tháng 6 năm 2020 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung, thủ tục thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem chi tiết Công văn hướng dẫn tại đây.

Biểu mẫu CV đoàn ra,

Biểu mẫu CV đoàn vào,

Các biểu mẫu KH, BC theo HD 05,

Mẫu Đề án, hoặc Tờ trình, BC Hội nghị hội thảo

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 15/06/2020 Lượt xem : 558
Quay Về

Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết