Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Công điện số 06 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2020 "về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19" và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 15 tháng 4 năm 2020, trong đó xác định Kon Tum thuộc nhóm 36 tỉnh, thành có nguy cơ thấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ "về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 Về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Công điện của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 20/04/2020 Lượt xem : 532
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết