Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Công điện số 05 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020; tiếp theo Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 27 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem chi tiết Công điện của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 01/04/2020 Lượt xem : 446
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết