Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông,định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm.

 Chi tiết xem văn bản tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 02/10/2019 Lượt xem : 330
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết