Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THÔNG BÁO

Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ

 Ngày 31/10/2018, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 30/QĐ-SNgV về Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan Sở Ngoại vụ.

 Xem chi tiết Quy chế tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 07/11/2018 Lượt xem : 145
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết