Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
LÃNH SỰ

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 01/10/2018, Sở Ngoại vụ ban hành văn bản số 639/SNgV-LS về việc thông tin đến các đơn vị, địa phương Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ xin gửi đến các đơn vị, địa phương biết.

 Xem chi tiết nội dung Nghị quyết tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 02/10/2018 Lượt xem : 341
Quay Về

Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết