Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018

 Lịch tiếp công dân tháng 9/2018

 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

(Tháng 09/2018)

STT

 CHỦ TRÌ VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

DỰ KIẾN NỘI DUNG

1

Chủ trì: Bà Y Ly Trang, Giám đốc Sở

Tiếp nhận các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định

 

Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Hưng, Chánh Văn  phòng Sở

          Thời gian tiếp công dân: ngày 25/9/2018

          - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

          - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 01/10/2018 Lượt xem : 278
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết