Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018

 Lịch tiếp công dân tháng 4/2018

  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

(Tháng 04/2018)

 

STT

 CHỦ TRÌ VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

DỰ KIẾN NỘI DUNG

1

Chủ trì: Y Ly Trang, Giám đốc Sở

Tiếp nhận các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định

2

Thành phần tham dự: Ngô Thị Thanh Thủy, Chánh Văn  phòng Sở

                  

Thời gian tiếp công dân: ngày 25/4/2018

          - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

          - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 14/06/2018 Lượt xem : 246
Quay Về

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết