Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 124-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy  về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 361/UBND-KGVX tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Công văn số 361/UBND-KGVX ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiểu ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, cụ thể:

1. Nội dung tuyên truyền

Quan điểm, nguyên tắc, phương châm và việc triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19 (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); thông tin về việc yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của Chỉnh phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn của ngành Y tế; hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

- Tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không nên đi đến các địa phương đang có ca COVID-19 cộng đồng khi không cần thiết, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; tuyên truyền, vận động những người đã đến/ở/về từ các địa phương có ca mắc COVID-19 cộng đồng (như Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội... từ ngày 15 tháng 01 năm 2021 đến nay) cần khẩn trương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.

- Tập trung phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định đeo khẩu trang nơi cộng cộng, các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế,...

2. Các Sở, ban, ngành

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là thời điểm từ nay đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Chỉ đạo trang thông tin điện tử tổng hợp/trang thông tin điện tử cập nhật, đăng tải kịp thời các Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của các cấp chính quyền về các hoạt động về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc đưa thông tin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lên Cụm Thông tin cơ sở Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum.

- Sở Y tế xây dựng thông điệp, cung cấp các văn bản, tài liệu tuyên truyền thông tin thiết yếu để các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện truyền tải thông tin:

-  Các phương án cách ly y tế đối tượng tiếp xúc hoặc từ vùng dịch trong nước về địa bàn tỉnh:

Thực hiện cách ly y tế người tiếp xúc vòng 1, vòng 2 theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19”, đồng thời:

+ Cách ly tập trung người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các xã (hoặc tương đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng.

+ Cách ly tại nhà người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các huyện (hoặc tương đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng (trừ địa bàn xã đã cách ly tập trung).

+ Cách ly tập trung người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các tỉnh (hoặc tương đương), từ các huyện (hoặc tương đương) có nguy cơ cao với COVID-19 (địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg).

- Phát sóng nội dung:

“Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng (tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thành phố Hà Nội) từ ngày 15/01/2021 đến nay, khẩn trương đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế; đồng thời khai báo y tế bắt buộc đối với người:

+ Có đến/ở/về từ các từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh kể từ ngày 15/01/2021.

+ Tham gia Hội nghị điện máy Miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury - phường Bãi Cháy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh vào ngày 19/01/2020.

+ Có đến 31 địa điểm theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại trang Web suckhoedoisong.vn (hết nội dung đăng, phát).

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông tiếp tục chủ động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống xe loa lưu động, tuyên truyền bằng hình thức trực quan...

- Tăng cường sử dụng tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Y tế cung cấp. Đồng thời hướng dẫn đài truyền thanh cấp xã tăng thời lượng, tần suất thông tin phòng, chống dịch COVID-19 hàng ngày đến người dân ( 3 buổi: sáng, trưa, chiều; thời lượng phát sóng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương).

4. Các cơ quan báo chí, truyền thông

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo diễn biến dịch bệnh đảm bảo chính xác, kịp thời theo chỉ đạo của tỉnh bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, và của địa phương về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tích cực đăng tải, phát sóng tin, bài phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan nhưng không được gây hoang mang, lo lắng trong xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.

- Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp, các ngành và các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức tuyên truyền vào giờ cao điểm, chương trình thời sự, các chuyên mục được người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Mặt trận, đoàn thể

Phối hợp với chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả cao./.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 01/02/2021 Lượt xem : 67
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết