Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THÔNG BÁO

Dự thảo Quy định về việc ký kết và thỏa thuận quốc tế của tỉnh Kon Tum

 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành "Quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Kon Tum"

 Xem chi tiết tại đây

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 26/05/2017 Lượt xem : 546
Quay Về

DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết