Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THÔNG BÁO

Dự thảo Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ

 Tham gia ý kiến đối với Dự thảo quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

 Chi tiết Công văn số 295/SNgV-LS ngày 16/5/2017 và Dự thảo Quy định kèm theo

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 19/05/2017 Lượt xem : 201
Quay Về

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết