Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
70.147
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

 

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.

 

Quy chế gồm 06 chương 27 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022 và thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum.

Quy chế quy định về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum là hệ thống được tạo thành trên cơ sở Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum được cung cấp tại tên miền: dichvucong.kontum.gov.vn và tên miền khác được cấp có thẩm quyền cấp.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, vận hành hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum theo Quy chế này và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 15/03/2022 Lượt xem : 390
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết