Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Quy định các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng với cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Kế hoạch số 4274/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng với cấp độ 1 (vùng xanh) trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2021.

Xem chi tiết Quy định tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 07/12/2021 Lượt xem : 593
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết