Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
68.287
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”

Để tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch  Covid-19; đặc biệt là công tác quản lý, giám sát và điều hành chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thông qua Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được hiệu quả.

Sở Ngoại vụ phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt các ứng dụng công nghệ (chú ý là cài cả Bluezone và Sổ sức khỏe điện tử) dành cho cá nhân có điện thoại thông minh để khai báo y tế và đăng ký tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Xem Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 09/09/2021 Lượt xem : 331
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết