Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
LƯỢT TRUY CẬP
68.082
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Bộ Y tế ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19

 

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép. Sở Ngoại vụ thông tin đến các tổ chức, cá nhân biết, triển khai thực hiện để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định số 3888/QĐ-BYT của Bộ Y tế tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 22/09/2020 Lượt xem : 810
Quay Về

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết