Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Thẻ ABTC
    Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
66.035
THẺ ABTC

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 43

 

 Ngày 13/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem file đính kèm tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 21/11/2016 Lượt xem : 1319
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết