Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Thẻ ABTC
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
8:33 SA | 02/03/2021

 

3:23 CH | 21/11/2016

 

5:10 CH | 28/01/2015

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND, ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum.

5:03 CH | 28/01/2015

 

More Articles...

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết