Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Thẻ ABTC
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
69.892
3:47 CH | 06/11/2019

 

2:11 CH | 31/05/2019

 Ngày 06/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

8:13 SA | 21/05/2018

 

3:23 CH | 21/11/2016

 

5:10 CH | 28/01/2015

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND, ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND, ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND, ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5:03 CH | 28/01/2015

 

More Articles...

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết