Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 ban hành quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

 Quy định tiếp nhận, xử ký phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 24/02/2017 Lượt xem : 423
Quay Về

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới