Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn thủ tục xin cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao

I. MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn các thủ tục về hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum đi công tác nước ngoài.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

        - Tất cả cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có yêu cầu đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung HCNG, HCCV trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

        - Tất cả các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đi nước ngoài về việc công.

III. NỘI DUNG

1. Điều kiện:

- Đương sự yêu cầu đề nghị Cấp mới, Gia hạn, Cấp lại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do làm hỏng mất; sửa đổi, bổ sung HCNG, HCCV phải là các đối tượng được quy định tại Điều 6, 7 Nghị định 136 và Khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị định 65.

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không cấp cho cán bộ công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khi được cử đi học tập ở nước ngoài với thời hạn trên 06 tháng.     

 - Cơ quan cấp hộ chiếu trong nước có thể yêu cầu người đề nghị cấp hộ chiếu cung cấp các thông tin bổ sung trong trường hợp chưa rõ về hồ sơ, giấy tờ của người đề nghị.

2. Thành phần hồ sơ:

* Cấp mới hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp HCNG, HCCV điền đầy đủ thông tin, có đóng dấu giáp lai giữa ảnh và tờ khai; có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp với dấu và không sử dụng chữ ký phôtô;

- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm;

- 01 Quyết định cử đi công tác nước ngoài (bản chính, chữ ký mực) của cơ quan có thẩm quyền (nêu tại Điều 32 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/NĐ-CP); quyết định nếu in hai mặt trên một tờ A4 thì phải có dấu treo ở mặt không có dấu và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền; nếu nhiều hơn 2 trang, in trên một mặt của tờ giấy A4 phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ; Trường hợp có sửa đổi thì phải đóng dấu ở chỗ sửa đổi. Văn bản cần ghi rõ họ tên, chức danh của người được cử hoặc cho phép đi nước ngoài, nước đến, thời gian, mục đích công tác ở nước ngoài. Trường hợp là công chức, viên chức có mã số, ngạch, bậc thì văn bản cần ghi rõ loại mã số, ngạch, bậc của công chức, viên chức đó. Trường hợp là công chức, viên chức thuộc loại không được bổ nhiệm vào một ngạch công chức, viên chức, thì văn bản cần ghi rõ loại công chức, viên chức đó. Trường hợp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì ghi rõ chức vụ, cấp hàm;

- Bản sao Thư mời nếu đến nước yêu cầu xin thị thực;

- Hộ chiếu Ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ đã hết hạn (nếu có);

- Bản sao Chứng minh nhân dân của người được cấp hộ chiếu;

- Giấy giới thiệu của cơ quan cử cán bộ đi làm hộ chiếu.

* Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp HCNG, HCCV điền đầy đủ thông tin, có đóng dấu giáp lai giữa ảnh và tờ khai; có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp với dấu và không sử dụng chữ ký phôtô;

- 01 Quyết định cử đi công tác nước ngoài (bản chính, chữ ký mực) của cơ quan có thẩm quyền (như trong phần xin cấp mới HCNG, HCCV);

- HCNG, HCCV đã được cấp còn hạn dưới 06 tháng;

- Giấy giới thiệu của cơ quan cử cán bộ đi làm hộ chiếu.

* Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp HCNG, HCCV điền đầy đủ thông tin, có đóng dấu giáp lai giữa ảnh và tờ khai; có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp với dấu và không sử dụng chữ ký phôtô;

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã được cấp còn thời hạn;

- Giấy tờ hợp lệ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (Ví dụ: Giấy khai sinh, CMND nếu có sự sai lệch về ngày tháng năm sinh, …);

- 01 bản chính văn bản giải trình của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Nghị định 136 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 65 trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung khác với hồ sơ cấp hộ chiếu;

- Giấy giới thiệu của cơ quan cử cán bộ đi làm hộ chiếu.

* Cấp lại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất:

- Giấy tờ như trong xin cấp mới hộ chiếu ngoại giao, công vụ;

- Đơn trình báo mất/ làm hỏng hộ chiếu có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc Công văn xác nhận mất hộ chiếu của cơ quan trực tiếp quản lý cá nhân CBCC có hộ chiếu bị mất/hỏng (trong trường hợp hộ chiếu bị mất/hỏng);

- Đơn/Công văn nêu rõ thông tin: họ tên, vị trí công tác, chức danh, mã ngạch, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu và lý do mất/làm hỏng hộ chiếu;

- Giấy giới thiệu của cơ quan cử cán bộ đi làm hộ chiếu.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Lệ phí:   

      Phí cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ             : 200.000 đồng

      Phí gia hạn hoặc sửa đổi, bổ sung                 : 100.000 đồng

      Phí cấp lại HCNG, HCCV do hỏng, mất         : 400.000 đồng

      Phí Bưu điện (gửi và nhận)                           : 275.000 đồng

6. Trình tự thủ tục:

      Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (như đã hướng dẫn)

      Bước 2 - Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.

            + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì hướng dẫn nộp hồ sơ đúng cơ quan tiếp nhận.

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung theo quy định.

      Bước 3 - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

8. Đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum:

Phòng Quản lý Nghiệp vụ - Sở Ngoại vụ
Địa chỉ: 40 Bà Triệu - Tp.Kon Tum
Điện thoại: 060.3590477 - 060.3590569

* Mẫu tải về:

1- Mẫu Tờ khai đề nghị cấp HCNG, HCCV, Công hàm xin thị thực

2- Mẫu Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung HCNG, HCCV

3- Mẫu Quyết định cử CBCC, sỹ quan, QNCN đi công tác nước ngoài

4- Mẫu giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký

5- Mẫu Quyết định ủy quyền cử CBCC, sỹ quan, QNCN đi công tác nước ngoài

6- Mẫu thông báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

7- Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ

* Mẫu tờ khai cấp/ gia hạn/ sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao được ban hành tại địa chỉ: http://lanhsuvietnam.gov.vn 

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 27/03/2013 Lượt xem : 1121
Quay Về

Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi