Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
66.035
9:42 SA | 25/11/2013

Tổng kết, đánh giá công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 2014

2:55 CH | 21/11/2013

Thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-UBND, ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau

1:18 CH | 20/11/2013

Báo cáo sơ kết tình hình triển khai Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 

1:06 CH | 20/11/2013

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên 

10:34 SA | 20/11/2013

Báo cáo 107/BC-SNgV, ngày 19/11/2013

V/v cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh
9:41 SA | 15/11/2013

<p style="text-align: justify;">&#160;<span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 115%;">Căn cứ <a href="/LinkClick.aspx?fileticket=m5xbr8y6aHA%3d&amp;tabid=119">Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND</a>, ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh;</span></span></p>

4:35 CH | 14/11/2013

Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SNgV, ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

11:04 SA | 12/11/2013

Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-SNgV, ngày 31/10/2011 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

2:48 CH | 13/11/2012
2:42 CH | 13/11/2012

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

More Articles...
Trang 4 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  Tiếp   Cuối    

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết