Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
66.030
1:15 CH | 15/01/2014

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2783/UBND-KTTH, ngày 02/12/2013 về việc triển khai thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó có nội dung giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

8:47 SA | 09/01/2014

 Ngày 07/01/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã có Thống báo số 02/TB-UBND về việc nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ năm 2014, cụ thể như sau:

4:14 CH | 16/12/2013

Tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, ngày 15/4/2009 ngăn chặn tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo, thuốc pháo trên địa bàn.

1:44 CH | 09/12/2013

Thực hiện công văn số 2146/SKHĐT-TH, ngày 27/11/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP năm 2013 của Chính phủ. Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:

2:24 CH | 06/12/2013

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-CT, ngày 14/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quyền giữ chức Phó Giám đốc  Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum kể từ ngày 20/11/2013.

2:17 CH | 06/12/2013

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-CT, ngày 14/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quyền giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vu kể từ ngày 20/11/2013; 

10:27 SA | 06/12/2013

Tình hình thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

8:54 SA | 03/12/2013

Thực hiện Hướng dẫn số 1914/HD-SNV, ngày 30/11/2012 của Sở Nội vụ về việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ đã tổ chức tự đánh giá, xếp loại như sau:

8:47 SA | 03/12/2013

Thực hiện Công văn số 976/UBND-KSTTHC, ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC theo định kỳ. Sở Ngoại vụ đã triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm 2013 và chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau: 

4:28 CH | 02/12/2013

Căn cứ Thông báo số 138/TB-UBND, ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ điều hành Sở Ngoại vụ;

Tập thể lãnh đạo Sở thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

More Articles...
Trang 3 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  Tiếp   Cuối    

Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết