Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
70.147
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

 Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09-9-2014 của Tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV như sau:

Xem chi tiết -> Tại đây

 

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 22/01/2015 Lượt xem : 1524
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết