Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tư an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015

Ngày 20/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 13/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015 với Chủ đề “Siết chặc quản lý kinh doanh vật tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm 10% trên cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tải về: Nội dung đầy đủ của Chỉ thị

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 21/01/2015 Lượt xem : 1454
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết