Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
70.147
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

 

Căn cứ Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum;

Tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

Tải về: Văn bản đính kèm. hoặc xem chi tiết tại đây.

Thông báo này thay Thông báo số 05/TB-SNgV, ngày 10/6/2014 của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 23/12/2014 Lượt xem : 1702
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết