Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
66.030
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Tình hình thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2014 tại Sở Ngoại vụ.

 Tài liệu đính kèm

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 16/12/2014 Lượt xem : 1040
Quay Về

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết