Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Tình hình thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2014 tại Sở Ngoại vụ.

 Tài liệu đính kèm

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 16/12/2014 Lượt xem : 1266
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết