Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
66.034
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014–2015

 Ngày 27/10/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNgV về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015.

 Tài về: Văn bản đầy đủ.

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 03/12/2014 Lượt xem : 1114
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết