Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi mẫu dấu mới Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

 Thực hiện các quy định về mẫu dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; Công văn số 1048/CAT-PC64, ngày 16/7/2014 của phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Kon Tum.

 Căn cứ Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số 1573/DKMD, ngày 28/10/2014 của Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị về mẫu dấu mới của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014.

Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum kính báo để các cơ quan, đơn vị biết./.

Tài về: Văn bản đầy đủ.

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 26/11/2014 Lượt xem : 1880
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
Website liên Kết