Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi mẫu dấu mới Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

 Thực hiện các quy định về mẫu dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; Công văn số 1048/CAT-PC64, ngày 16/7/2014 của phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Kon Tum.

 Căn cứ Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số 1573/DKMD, ngày 28/10/2014 của Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị về mẫu dấu mới của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014.

Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum kính báo để các cơ quan, đơn vị biết./.

Tài về: Văn bản đầy đủ.

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 26/11/2014 Lượt xem : 1356
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết