Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
LƯỢT TRUY CẬP
66.035
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2014

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Công văn 224/STP-TTPL của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2014.

Ngày 23/4/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý II năm 2014 như sau:

Tải về: Kế hoạch 05/KH-SNgV, ngày 23/4/2014

Nội dung tuyên truyền, văn bản quy phạm pháp luật -> xem tại chuyên mục "VĂN BẢN PHÁP LUẬT"

 

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 24/04/2014 Lượt xem : 578
Quay Về

DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết