Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
66.034
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

Ngày 14/7/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã ký Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-SNgV ngày 14/7/2016

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 31/10/2012 Lượt xem : 808
Quay Về

Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết