Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Ngoại vụ

 Ngày 16/02/2017, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Ngoại vụ.

 Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 07/06/2018 Lượt xem : 303
Quay Về

DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết