Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
69.601
3:32 CH | 07/06/2018

 Ngày 16/02/2017, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Ngoại vụ.

4:43 CH | 22/01/2015

 Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09-9-2014 của Tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV như sau:

9:29 SA | 21/01/2015

Ngày 20/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015.

8:14 SA | 13/01/2015

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh có Thông báo số 206/TB-UBND V/v hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015.

8:00 SA | 23/12/2014

 

9:04 SA | 16/12/2014

Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2014 tại Sở Ngoại vụ.

8:34 SA | 16/12/2014
9:04 SA | 03/12/2014

 Ngày 27/10/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNgV về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015.

9:18 SA | 10/11/2014

 Ngày 05/11/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 17 về phổ biến, giáo dục pháp luật trong quý IV năm 2014.

9:04 SA | 04/11/2014

 Ngày 09 tháng 5 năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 16A/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

More Articles...
Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết