Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
3:33 CH | 31/07/2012

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011 tỉnh Kon Tum


Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết