Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.035
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
3:33 CH | 31/07/2012

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011 tỉnh Kon Tum


Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết