Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
LỄ TÂN NGOẠI GIAO

Mẫu văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương

 

      Thực hiện Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương.

     Để đảm bảo thực hiện thống nhất mẫu văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương, Sở Ngoại vụ xin chuyển các mẫu văn bản kèm theo Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 của Bộ Ngoại giao để các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, áp dụng phù hợp.

     Sở Ngoại vụ thông báo Quý cơ quan biết, phối hợp thực hiện./.

     Xem tài liệu kèm theo tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 22/09/2016 Lượt xem : 184
Quay Về

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết