Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
LỄ TÂN NGOẠI GIAO

Danh sách các nước có quan hệ ngoại giao với nước CHXHCN Việt Nam

 

 Danh sách các nước có quan hệ ngoại giao với nước CHXHCN Việt Nam 

(tính đến tháng 2/2013)

States Of Establishment Of Diplomatic Relations With The Socialist Republic Of Viet Nam

Tên nước

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

I-CHÂU Á

01.        Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa           

            People's Republic of China

18.01.1950

02.        Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

            Democratic People's Republic of Korea

31.01.1950

03.        Mông Cổ

            Mongolia

17.11.1954

04.        Cộng hoà In-đô-nê-xi-a

            Republic of Indonesia

30.12.1955

05.        Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

            Lao People's Democratic Republic

05.09.1962

06.        Cộng hoà Y-ê-men

            Republic of Yemen

16.10.1963

07.        Cộng hoà A-rập Xi-ri

            Syrian Arab Republic

21.07.1966

08.        Vương quốc Cam-pu-chia

            Kingdom of Cambodia

24.06.1967

09.        Cộng hoà I-rắc

            Republic of Iraq

10.07.1968

10.        Cộng hoà XHCN Dân chủ Xri Lan-ca

            Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

21.07.1970

11.        Cộng hoà Ấn Độ

            Republic of India

07.01.1972

12.        Cộng hoà Hồi giáo Pa-ki-xtan

            Islamic Republic of Pakistan

08.11.1972

13.        Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét

            People's Republic of Bangladesh

11.02.1973

14.        Ma-lay-xi-a

            Malaysia

30.03.1973

15.        Cộng hoà Xinh-ga-po

            Republic of Singapore

01.08.1973

16.        Cộng hoà Hồi giáo I-ran

            Islamic Republic of Iran

04.08.1973

17.        Nhật Bản

            Japan

21.09.1973

18.        Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan

            Islamic Republic of Afghanistan

16.09.1974

19.        Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nê-pan

            The Federal Democratic Republic of Nepal

15.05.1975

20.        Cộng hoà Liên bang Mi-an-ma

            Republic of the Union of Myanmar

28.05.1975

21.        Cộng hoà Man-đi-vơ

            Republic of Maldives

18.06.1975

22.        Nhà nước Cô-oét  

            State of Kuwait

10.01.1976

23.        Cộng hoà Phi-líp-pin       

            Republic of the Philippines                     

12.07.1976

24.        Vương quốc Thái Lan 

            Kingdom of Thailand

06.08.1976

25.        Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ

            Republic of Turkey

07.06.1978

26.        Vương quốc Ha-si-mít Gióoc-đa-ni

            Hashemite Kingdom of Jordan

09.08.1980

27.        Cộng hoà Li-băng

            Libanese Republic

12.02.1981

28.        Nhà nước Pa-le-xtin

            State of Palestine

19.11.1988

29.        Cộng hoà U-dơ-bê-ki-xtan

            Republic of Uzbekistan

17.01.1992

30.        Bru-nây Đa-rút-xa-lam

            Brunei Darussalam

29.02.1992

31.        Cộng hoà Cư-rơ-gư-dơ-xtan

            Republic of Kyrgyzstan

04.06.1992

32.        Vương quốc Ô-man

            Sultanate of Oman

09.06.1992

33.        Cộng hoà Ca-dắc-xtan

            Republic of Kazakhstan

26.09.1992

34.        Cộng hoà Tát-gi-ki-xtan

            Republic of Tajikistan

14.07.1992

35.        Tuốc-mê-ni-xtan

            Turkmenistan

29.07.1992

36.        Cộng hoà A-déc-bai-gian

            Republic of Azerbaijan

23.09.1992

37.        Đại Hàn Dân quốc

            Republic of Korea 

22.12.1992

38.        Nhà nước Ca-ta

            State of Qatar

08.02.1993

39.        Nhà nước I-xra-en

            State of Israel

12.07.1993

40.        Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

            United Arab Emirates

01.08.1993

41.        Vương quốc Ba-ranh

            Kingdom of Bahrain

31.03.1995

42.        Vương quốc A-rập Xê-út

            Kingdom of Saudi Arabia

21.10.1999

43.        Cộng hoà Dân chủ Ti-mo Lex-te

            Republic Democratic of Timor-Leste

28.07.2002

44.        Vương quốc Bu-tan

            Kingdom of Bhutan

19.01.2012

II- CHÂU ÂU

45.        Liên bang Nga

            Russian Federation

30.01.1950

46.        Cộng hoà Séc

            Czech Republic

02.02.1950

47.        Cộng hoà Xlô-va-ki-a

            Slovak Republic

02.02.1950

48.        Hung-ga-ri

            Hungary

03.02.1950

49.        Ru-ma-ni

            Romania

03.02.1950

50.        Cộng hoà Ba Lan

            Republic of Poland

04.02.1950

51.        Cộng hoà Bun-ga-ri

            Republic of Bulgaria

08.02.1950

52.        Cộng hoà An-ba-ni

            Republic of Albania

11.02.1950

53.        Cộng hòa Xéc-bi-a

            Republic of Serbia

10.03.1957

54.        Thụy Điển

            Sweden

11.01.1969

55.        Liên bang Thụy Sỹ

            Confederation of Switzerland

11.10.1971

56.        Vương quốc Đan Mạch

            Kingdom of Denmark

25.11.1971

57.        Vương quốc Na Uy

            Kingdom of Norway

25.11.1971

58.        Cộng hoà Áo 

            Republic of Austria

01.12.1972

59.        Cộng hoà Phần Lan

            Republic of Finland

25.01.1973

60.        Vương quốc Bỉ

            Kingdom of Belgium

22.03.1973

61.        Cộng hoà I-ta-li-a

            Republic of Italy

23.03.1973

62.        Vương quốc Hà Lan

            Kingdom of the Netherlands

09.4.1973

63.        Cộng hoà Pháp

            Republic of France

12.4.1973

64.        Cộng hoà Ai-xơ-len

            Republic of Iceland

05.8.1973

65.        Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

            United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

11.9.1973

66.        Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

            Grand Duchy of Luxembourg

15.11.1973

67.        Cộng hoà Man-ta

            Republic of Malta

14.01.1974

68.        Cộng hoà Hy Lạp

            Hellenic Republic

15.4.1975

69.        Cộng hoà Bồ Đào Nha

            Republic of Portugal

01.7.1975

70.        Cộng hoà Liên bang Đức

            Federal Republic of Germany

23.9.1975

71.        Cộng hoà Síp

            Republic of Cyprus

01.12.1975

72.        Vương quốc Tây Ban Nha

            Kingdom of Spain

23.5.1977

73.        U-crai-na

            Ukraine

23.01.1992

74.        Cộng hoà Bê-la-rút

            Republic of Belarus

24.01.1992

75.        Cộng hoà Lát-vi-a

            Republic of Latvia

12.02.1992

76.        Cộng hoà E-xtô-ni-a

            Republic of Estonia

20.02.1992

77.        Cộng hoà Lít-va

            Republic of Lithuania

18.3.1992

78.        Cộng hoà Môn-đô-va

            Republic of Moldova

11.6.1992

79.        Gru-di-a

            Georgia

30.6.1992

80.        Cộng hoà Ác-mê-ni-a

            Republic of Armenia

14.7.1992

81.        Cộng hoà Xlô-ven-ni-a

            Republic of Slovenia

07.6.1994

82.        Cộng hoà Ma-xê-đô-ni-a

            Republic of Macedonia

10.6.1994

83.        Cộng hoà Crô-a-ti-a

            Republic of Croatia

01.7.1994

84.        Cộng hoà Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na

            Bosnia and Herzegovina

26.01.1996

85.        Ai-len

            Ireland

05.4.1996

86.        Mông-tê-nê-grô

            Montenegro

04.8.2006

87.        Công quốc An-đô-ra

            Principality of Andorra

12.6.2007

88.        Cộng hoà San Ma-ri-nô

            Republic of San Marino

06.7.2007

89.        Công quốc Mô-na-cô

            Duchy of Monaco

29.11.2007

90.        Công quốc Lít-ten-xơ-tên

            Principality of Liechteinsten

02.7.2008

III- CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

91.        Ô-xtơ-rây-li-a

            Australia

26.02.1973

92.        Niu Di-lân

            New Zealand

19.06.1975

93.        Cộng hoà Va-nu-a-tu

            Republic of Vanuatu

03.03.1982

94.        Nhà nước Độc lập Pa-pua Niu Ghi-nê

            Independent State of Papua New Guinea

03.11.1989

95.        Cộng hoà Quần đảo Mác-san

            Republic of the Marshall Islands

01.07.1992

96.        Cộng hoà Quần đảo Phi-gi

            Republic of the Fiji Islands

14.05.1993

97.        Nhà nước Độc lập Xa-moa

            Independent State of Samoa

09.03.1994

98.        Liên bang Mai-crô-nê-xi-a

            Federated States of Micronesia

22.09.1995

99.        Quần đảo Xô-lô-mông

            The Solomon Islands

30.10.1996

100.      Cộng hoà Nau-ru

            Republic of Nauru

21.06.2006

101.      Cộng hoà Pa-lau

            Republic of Palau

18.8.2008

IV- CHÂU MỸ   

102.      Cộng hoà Cu-ba

            Republic of Cuba

02.12.1960

103.      Cộng hoà Chi-lê

            Republic of Chile

25.3.1971

104.      Ca-na-đa

            Canada

21.8.1973

105.      Cộng hoà Ác-hen-ti-na

            Argentine Republic

25.10.1973

106.      Cộng hoà Hợp tác Guy-a-na

            Co-operative Republic of Guyana

19.4.1975

107.      Liên bang Mê-hi-cô

            United Mexican States

19.5.1975

108.      Cộng hoà Pa-na-ma

            Republic of Panama

28.8.1975

109.      Gia-mai-ca

            Jamaica

05.01.1976

110.      Cộng hoà Cốt-xta Ri-ca

            Republic of Costa Rica

24.4.1976

111.      Cộng hoà Cô-lôm-bi-a

            Republic of Colombia

01.01.1979

112.      Grê-na-đa

            Grenada

15.7.1979

113.      Cộng hoà Ni-ca-ra-goa

            Republic of Nicaragua

03.9.1979

114.      Cộng hoà Ê-cu-a-đo

            Republic of Ecuador

01.01.1980

115.      Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a

            Plurinational State of Bolivia

10.02.1987

116.      Cộng hoà Liên bang Bra-xin

            Federative Republic of Brazil

08.5.1989

117.      Cộng hoà Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-du-ê-la

            Bolivarian Republic of Venezuela

18.12.1989

118.      Cộng hoà Goa-tê-ma-la

            Republic of Guatemala

07.01.1993

119.      Cộng hoà U-ru-goay

            Republic of Uruguay

11.8.1993

120.      Cộng hoà Pê-ru

            Republic of Peru

14.11.1994

121.      Bê-li-xê

            Belize

04.01.1995

122.      Cộng hoà Pa-ra-goay

            Republic of Paraguay

30.5.1995

123.      Hợp chúng quốc Hoa kỳ

            United States of America

12.7.1995

124.      Bác-ba-đốt

            Barbados

25.8.1995

125.      Xanh Vin-xen và Grê-na-din

            Saint Vincent and the Grenadines

18.12.1995

126.      Cộng hoà Ha-i-ti

            Republic of Haiti

26.9.1997

127.      Cộng hoà Xu-ri-nam

            Republic of Suriname

19.12.1997

128.      Cộng hoà Ôn-đu-rát

            Republic of Honduras

17.5.2005

129.      Cộng hoà Đô-mi-ni-ca-na

            Dominican Republic

07.7.2005

130.      Cộng hoà En Xan-va-đo

            Republic of El Salvador

16.01.2010

V- CHÂU PHI   

131.      Cộng hoà Ghi-nê

            Republic of Guinea

09.10.1958

132.      Cộng hoà Ma-li

            Republic of Mali

30.10.1960

133.      Vương quốc Ma-rốc

            Kingdom of Morocco

27.3.1961

134.      Cộng hoà Dân chủ Công-gô

            Democratic Republic of Congo

13.4.1961

135.      Cộng hoà An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

            People’s Democratic Republic of Algeria

28.10.1962

136.      Cộng hoà A-rập Ai-cập

            Arab Republic of Egypt

01.9.1963

137.      Cộng hoà Công-gô

            Republic of the Congo

16.7.1964

138.      Cộng hoà Thống nhất Tan-da-ni-a

            United Republic of Tanzania

14.02.1965

139.      Cộng hoà Hồi giáo Mô-ri-ta-ni

            Islamic Republic of Mauritania

15.3.1965

140.      Cộng hoà Ga-na

            Republic of Ghana

25.3.1965

141.      Cộng hoà Xu-đăng

            Republic of the Sudan

26.8.1969

142.      Cộng hoà Xê-nê-gan

            Republic of Senegal

29.12.1969

143.      Cộng hoà Dân chủ Xô-ma-li

            Somali Democratic Republic

07.6.1970

144.      Cộng hoà Ca-mơ-run

            Republic of Cameroon

30.8.1972

145.      Cộng hoà Ghi-nê Xích-đạo

            Republic of Equatorial Guinea

01.9.1972

146.      Cộng hoà Dăm-bi-a

            Republic of Zambia

15.9.1972

147.      Cộng hoà Tuy-ni-di

            Republic of Tunisia

15.12.1972

148.      Cộng hoà Ma-đa-gát-xca

            Republic of Madagascar

19.12.1972

149.      Cộng hoà U-gan-đa

            Republic of Uganda

09.02.1973

150.      Cộng hoà Bê-nanh

            Republic of Benin

14.3.1973

151.      Cộng hoà Ghi-nê Bít-xao

            Republic of Guinea-Bissau

30.9.1973

152.      Cộng hoà Găm-bi-a

            Republic of Gambia

30.10.1973

153.      Buốc-ki-na Pha-xô

            Burkina Faso

16.11.1973

154.      Cộng hoà Ga-bông

            Republic of Gabon

09.01.1975

155.      Cộng hoà Tô-gô

            Republic of Togo

08.02.1975

156.      Cộng hoà Ni-giê

            Republic of Niger

07.3.1975

157.      Li-bi

            Libya

15.3.1975

158.      Cộng hoà Bu-run-đi

            Republic of Burundi

16.4.1975

159.      Cộng hoà Mô-dăm-bích

            Republic of Mozambique

25.6.1975

160.      Cộng hoà Cáp-ve

            Republic of Cape Verde

08.7.1975

161.      Cộng hoà Ru-an-đa

            Republic of Rwanda

30.9.1975

162.      Cộng hoà Cốt-đi-voa

            Republic of Côte d’Ivoire

06.10.1975

163.      Cộng hoà Ăng-gô-la

            Republic of Angola

12.11.1975

164.      Cộng hoà Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a

            Federal Democratic Republic of Ethiopia

23.02.1976

165.      Cộng hoà Liên bang Ni-giê-ri-a

            Federal Republic of Nigeria

25.5.1976

166.      Cộng hoà Dân chủ Xao Tô-mê và Prin-xi-pê

            Democratic Republic of Sao Tome and Principe

06.11.1976

167.      Cộng hoà Xi-ê-ra Lê-ôn

            Republic of Sierra Leone

24.6.1978

168.      Cộng hoà A-rập Xa-ra-uy Dân chủ

            Sahrawi Arab Democratic Republic

02.3.1979

169.      Cộng hoà Xây-sen

            Republic of Seychelles

16.8.1979

170.      Cộng hoà Dim-ba-bu-ê

            Republic of Zimbabwe

24.7.1981

171.      Cộng hoà Sát

            Republic of Chad

05.10.1981

172.      Cộng hoà Na-mi-bi-a

            Republic of Namibia

21.3.1990

173.      Cộng hoà Gi-bu-ti 

            Republic of Djibouti

30.4.1991

174.      Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a

            State of Eritrea

20.7.1993

175.      Cộng hoà Nam Phi

            Republic of South Africa

22.12.1993

176.      Cộng hoà Mô-ri-xơ

            Republic of Mauritius

04.5.1994

177.      Cộng hoà Kê-ni-a

            Republic of Kenya

21.12.1995

178.      Vương quốc Lê-xô-thô

            Kingdom of Lesotho

06.01.1998

179.      Cộng hòa Trung Phi

            Central African Republic

10.11.2008

180.      Cộng hòa Bốt-xoa-na

            Republic of Botswana

11.02.2009

 

Tấn Dũng tổng hợp

(Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 12/02/2014 Lượt xem : 290
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết