Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Lãnh sự
    Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
LÃNH SỰ

Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Để tạo điều kiện cho những người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài hiểu rõ hơn về Chủ trương và Quyết định trên cũng như tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào ta được cấp Giấy miễn thị thực, Bộ Ngoại giao đã xây dựng trang Web theo địa chỉ: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn nhằm hướng dẫn các quy định về thủ tục, hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực.

 

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 13/05/2014 Lượt xem : 714
Quay Về

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết