Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Lãnh sự
    Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
3:17 CH | 30/03/2021

 Căn cứ Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Kon Tum

1:17 CH | 13/07/2020

 Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Lãnh sự của Bộ Ngoại giao

3:37 CH | 03/10/2018

 Danh mục miễn thị thực (VISA) của Việt Nam với các nước cập nhật đến ngày 08/05/2018.

1:23 CH | 02/10/2018

Ngày 01/10/2018, Sở Ngoại vụ ban hành văn bản số 639/SNgV-LS về việc thông tin đến các đơn vị, địa phương Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ xin gửi đến các đơn vị, địa phương biết.

10:59 SA | 04/02/2015

Ngày 21/01/2014, Bộ Ngoại giao có Công văn số 0178/CV-LS-BHCD về việc đưa vào hoạt động Tổng đài phục vụ công tác bảo hộ công dân, Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum xin trích nội dung và thông tin về số Tổng đài hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài như sau:

5:40 CH | 28/01/2015

 

8:39 SA | 08/08/2014
10:28 SA | 17/06/2014

 

10:35 SA | 13/05/2014

Để tạo điều kiện cho những người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài hiểu rõ hơn về Chủ trương và Quyết định trên cũng như tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào ta được cấp Giấy miễn thị thực, Bộ Ngoại giao đã xây dựng trang Web theo địa chỉ: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn nhằm hướng dẫn các quy định về thủ tục, hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực.

1:44 CH | 18/02/2014

 

More Articles...
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết