BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
LƯỢT TRUY CẬP
69.601
8:52 SA | 22/09/2015

 Để tạo thuận lợi trong việc đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum phục vụ việc đi công tác, học tập ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ ban hành văn bản số 570/SNgV-PNV ngày 11/10/2016 V/v hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực thay thế cho văn bản số 441/SNgV-PNV ngày 07/9/2015 của Sở Ngoại vụ.

More Articles...

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết