Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
LƯỢT TRUY CẬP
66.010

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Lãnh đạo Sở:

Giám đốc: Bà Y Ly Trang

Phó Giám đốc: Ông A Brao Bim

Phó Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Quyền

Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Chí

 

Các phòng chức năng:

1. Văn phòng Sở   

2. Phòng Lãnh sự-Người Việt Nam ở nước ngoài

3. Phòng Hợp tác quốc tế

4. Phòng Quản lý biên giới

 

 

 

 

Chi tiết: Phân công nhiệm vụ

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết