Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
LƯỢT TRUY CẬP
66.010

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Lãnh đạo Sở:

Giám đốc: Bà Y Ly Trang

Phó Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Quyền

Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Chí

Phó Giám đốc: Ông A Brao Bim

 

Các phòng chức năng:

1. Văn phòng Sở   

2. Phòng Hợp tác Quốc tế

3. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

4. Phòng Quản lý Biên giới

 

 

 

 

Chi tiết: Phân công nhiệm vụ

DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết