Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
LƯỢT TRUY CẬP
69.601

               TỔ CHỨC BỘ MÁY

                Lãnh đạo Sở:

                Giám đốc: Bà Y Ly Trang

                Phó Giám đốc: Ông A Brao Bim

                Phó Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Quyền

                Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Chí

 

                Các phòng chức năng:

                1. Phòng Hành chính - Tổng hợp  

                2. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

                3. Phòng Quản lý Biên giới-Hợp tác Quốc tế

               

 

 

 

 

Chi tiết: Quyết định phân công nhiệm vụ, Quyết định phân công nhiệm vụ bổ sung

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết