Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
67.061

               TỔ CHỨC BỘ MÁY

                Lãnh đạo Sở:

                Giám đốc: Bà Y Ly Trang

                Phó Giám đốc: Ông A Brao Bim

                Phó Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Quyền

                Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Chí

 

                Các phòng chức năng:

                1. Văn phòng Sở   

                2. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

                3. Phòng Hợp tác Quốc tế

                4. Phòng Quản lý Biên giới

 

 

 

 

Chi tiết: Phân công nhiệm vụ

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết